sk-SK
Slovak (EUR)

Zásady ochrany osobných údajov

 

OCHRANA SÚKROMIA

Dátum účinnosti: 1.6.2019

 

 

1        ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1.1     Spoločnosť ELITOO s.r.o., so sídlom 17. novembra 220, Červený Kostelec 549 41, IČO: 09566147, vedená na Krajskom súde v Hradci Králové, pod spisovou značkou C 46357, (ďalej len „Elitoo“, „Woodmint“ alebo „my“) sa za svojich zákazníkov v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov. Tieto zásady ochrany osobných údajov popisujú, ako zhromažďujeme, spracovávame a chránime osobné údaje našich zákazníkov počas prístupu na naše webové stránky a/alebo pri nákupe nášho tovaru. 

2        ÚDAJE, KTORÉ O VÁS MÔŽEME ZHROMAŽĎOVAŤ

2.1        Môžeme o vás zhromažďovať a spracovávať nasledujúce údaje:

 1. a)        Osobné údaje, ktoré poskytnete vyplnením formulárov na webových stránkach. To zahŕňa informácie poskytnuté pri registrácii na používanie webových stránok alebo zadanie objednávky prostredníctvom webových stránok. Môžeme vás tiež požiadať o osobné informácie, keď ohlásite problém s webovou stránkou.
 2. b)       Pokiaľ nás budete kontaktovať, môžeme túto korešpondenciu zaznamenávať.
 3. c)        Pokiaľ nám zavoláte, môžeme záznamy o volaní uchovať za účelom školenia.
 4. d)       Môžeme vás tiež požiadať o vyplnenie prieskumných dotazníkov, ktoré používame na výskumné účely, aj keď na ne reagovať nemusíte.
 5. e)        Podrobnosti o transakciách, ktoré vykonávate prostredníctvom webových stránok a o plnení vašich objednávok.
 6. f)        Podrobnosti o vašich návštevách na webových stránkach, vrátane dát o návštevnosti, údajov o polohe, weblogov a ďalších komunikačných dát.

 

3        ÚČEL SPRACOVANIA ÚDAJOV 

3.1        Vaše údaje používame týmito spôsobmi:

 1. a)        na registráciu a udelenie prístupu k vášmu účtu, zaplatenie objednaného tovaru a dodanie objednaného tovaru.
 2. b)       Na zabezpečenie, aby vám bol na počítači obsah webových stránok čo najúčinnejšie prezentovaný.
 3. c)        Za účelom poskytnutia informácií o tovare, ktorý od nás požadujete alebo o ktorom sa domnievame, že by vás mohlo zaujímať, ak ste súhlasili s tým, aby ste boli na tieto účely kontaktovaní.
 4. d)       Na plnenie našich záväzkov vyplývajúcich z akýchkoľvek zmlúv uzavretých medzi vami a nami, vrátane doručovania tovaru treťou stranou a spracovania platieb treťou stranou.
 5. e)        Na využitie interaktívnych funkcií našich webových stránok, ak sa k tomu rozhodnete.
 6. f)        Na upozornenie na zmeny na webových stránkach.

 

4        IP ADRESY A COOKIES

4.1        Na účely analýzy vašich návštev na našich webových stránkach zhromažďujeme aj súbory cookie (súbory uložené na vašom zariadení). Povolením súborov cookie vo vašom prehliadači ste na tento účel vyjadrili svoj súhlas s naším zberom súborov cookie. Používame nasledujúce typy súborov cookie: (i) základné súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné na poskytovanie prístupu k našim webovým stránkam; (ii) funkčné súbory cookie, ktoré sú zásadné pre správne fungovanie našich webových stránok (pokiaľ sú tieto cookies zakázané, naše webové stránky nemusia fungovať správne); (iii) súbory performance cookie, ktoré vás osobne neidentifikujú (kým nezadáte identifikačné údaje v žiadnej z našich formulárov), ale pomáhajú nám prispôsobiť váš obsah v súlade s vašimi činnosťami na našich webových stránkach; a (iv) súbory cookie pre zacielenie/inzerciu, ktoré pomáhajú zacieliť a zvyšovať relevanciu inzercie pre návštevníkov našich webových stránok.

4.2        Používame tiež služby Google Analytics a podobné služby, ktoré zhromažďujú súbory cookie tretích strán („Analytika tretích strán“). Informácie o vašom používaní webových stránok (vrátane vašej IP adresy) vygenerované súbory cookie môžu byť prenášané a ukladané analytikou tretích strán na servery v Spojených štátoch. Analytika tretích strán použije tieto informácie na posúdenie vášho používania webových stránok, zostavovanie správ o činnosti webových stránok prevádzkovateľom webových stránok a poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s aktivitou na webových stránkach a používaním internetu. Analytika tretích strán môže tieto informácie tiež odovzdávať tretím stranám, ak je to zákonom požadované, alebo ak tieto tretie strany spracúvajú informácie v mene analytiky tretích strán. Analytika tretích strán nebude asociovať vašu adresu IP ani iné súbory cookie s inými údajmi. Súbory cookie môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení v prehliadači, avšak uvedomte si prosím, že pokiaľ to urobíte, nemusíte získať plnú funkcionalitu tohto webu. Použitím našich webových stránok súhlasíte so spracovávaním vašich údajov treťou stranou vyššie uvedeným spôsobom a za vyššie uvedeným účelom. Ďalšie zásady Google nájdete na adrese: http://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/. 

 4.3        Zhromažďovanie súborov cookie môže byť zastavené resetovaním prehliadača; Pokiaľ však súbory cookies vypnete, funkčnosť našej platformy môže byť obmedzená (tj. v prípade nevyhnutných súborov cookie nemusíte mať k našim webovým stránkam prístup).

 4.4        Naše webové stránky a komunikácie vytvorené z používania webových stránok a/alebo nákupu nášho tovaru, ako sú propagačné e-maily, môžu obsahovať elektronické obrázky známe ako "webové majáky". Webové majáky obvykle fungujú v spojení so súbormi cookies a môžeme ich používať rovnako ako cookies (viď vyššie).

 

5        PRIAMY MARKETING

5.1        Súhlasíte s tým, že môžeme tiež použiť vaše elektronické kontaktné údaje, ktoré môžu byť odvodené od vášho predchádzajúceho použitia webových stránok, alebo povoliť vybraným tretím stranám, aby tieto údaje použili na to, aby vás prostredníctvom elektronických prostriedkov (e-mail, SMS) kontaktovali s informáciami o tovare a službách. Marketingové komunikácie môžete zrušiť zakázaním tejto funkcie prostredníctvom odkazu na odhlásenie, ktorý je uvedený v každom e-maile, ktorý dostanete.

 

6        ZDIELANIE DÁT

6.1        Kliknutím na tlačidlo „Súhlasím“, ktorým sa dokončí registračný proces na webovej stránke, alebo zadaním príslušnej objednávky tovaru spoločnosti Woodmint, nám poskytnete výslovný súhlas so zdieľaním svojich osobných údajov s tretími stranami, ako je (i) akýkoľvek člen našej skupiny, čo znamená naše dcérske spoločnosti, pobočky, naša hlavná holdingová spoločnosť a jej dcérske spoločnosti; (ii) hosťujúci poskytovatelia; (iii) reklamní partneri; (iv) partneri poskytujúci služby na účely plnenia zmluvy, poskytovatelia dopravných služieb a platieb; a tieto strany budú potom spracovávať vaše dáta (ako („spracovatelia“). Akíkoľvek takíto spracovatelia budú k dispozícii na našich webových stránkach a vy súhlasíte s tým, že spracovatelia budú získavať, zhromažďovať, distribuovať, zaznamenávať, organizovať, upravovať alebo meniť, vyhľadávať , konzultovať, zjednocovať, kombinovať, prenášať, používať, ukladať, blokovať, ničiť a spravovať cezhraničný tok osobných údajov.

6.2        Vaše dáta môžeme zdielať:

 1. a)        V prípade, že budeme predávať alebo kupovať akúkoľvek firmu alebo majetok, v ktoromto prípade môžeme vaše osobné údaje oznámiť potenciálnemu predávajúcemu alebo kupujúcemu takejto obchodnej činnosti alebo majetku.
 2. b)       Pokiaľ sú spoločnosť Woodmint alebo v podstate všetky jej aktíva nadobudnuté treťou stranou, budú jedným z prevádzaných aktív osobné údaje uchovávané o jej zákazníkoch..
 3. c)        Ak máme povinnosť zverejniť, oznámiť alebo zdieľať vaše osobné údaje, aby sme vyhoveli akýmkoľvek zákonným záväzkom alebo aby sme presadzovali alebo uplatňovali naše zmluvné podmienky a ďalšie dohody; alebo za účelom ochrany práv, majetku alebo bezpečnosti spoločnosti Woodmint, našich zákazníkov alebo tretích strán. To zahŕňa výmenu informácií s inými spoločnosťami a organizáciami za účelom ochrany proti podvodom a zníženiu úverového rizika.
 4. d)       Ak je v príslušných právnych predpisoch zverejňovanie osobných údajov výslovne povolené. 

 

7        ULOŽENIE ÚDAJOV

7.1        Súhlasíte s tým, že údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, môžu byť prenášané a ukladané na miesto určenia mimo európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“). Môžu byť spracovávané pracovníkmi pracujúcimi mimo EHP, ktorí pracujú pre nás alebo pre jedného z našich dodávateľov. Títo pracovníci môžu byť, okrem ďalšieho, najatí za účelom splnenia vašej objednávky, spracovávania údajov o vašich platbách a poskytovania podporných služieb. Predložením vašich osobných údajov súhlasíte s ich prenosom, ukladaním alebo spracovávaním. Podnikneme všetky kroky, ktoré budú primeraným spôsobom potrebné na zabezpečenie toho, aby sa s vašimi údajmi zaobchádzalo bezpečne av súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

 

8        ZABEZPEČENIE

8.1        Dbáme o bezpečné ukladanie vašich údajov. Preto sme vykonali fyzické, technické a organizačné opatrenia a plány na ochranu a zabezpečenie zhromaždených údajov (ktoré vás však nezbavujú vašej povinnosti podniknúť riadne opatrenia na zabezpečenie vašich údajov, najmä v prípade ich prenosu). Cieľom je znemožniť neoprávnené alebo protiprávne spracovanie vašich osobných údajov alebo zabrániť náhodnému, neoprávnenému alebo protiprávnemu prístupu, použitiu, prenosu, spracovaniu, kopírovaniu, prevodu, zmene, strate alebo poškodeniu vašich údajov. Napriek všetkým snahám dodržiavať pravidlá stanovené v platných právnych predpisoch nie je možné zaistiť bezpečnosť vašich údajov, pokiaľ sú prenášané alebo odovzdávané nezabezpečeným spôsobom.

8.2        Tam, kde sme vám dali (alebo ste si vybrali) heslo, ktoré vám umožňuje prístup do určitých častí webových stránok, ste zodpovední za to, aby toto heslo bolo dôverné. Žiadame vás, aby ste s nikým heslo nezdieľali.

8.3        Prenos informácií prostredníctvom internetu bohužiaľ nie je úplne bezpečný. Hoci urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby sme vaše údaje ochránili, nemôžeme zaručiť bezpečnosť vašich údajov prenášaných na našu webovú stránku, a akýkoľvek prenos je preto na vaše vlastné riziko. Akonáhle vaše údaje obdržíme, budeme používať prísne postupy a bezpečnostné funkcie, aby sme sa pokúsili zabrániť v neoprávnenom prístupe.

 

9        VAŠE PRÁVA

9.1      Po prihlásení k účtu Groves môžete údaje, ktoré ste nám oznámili, upraviť alebo mazať (s výnimkou fakturačných údajov, ktoré nie je možné z dôvodu fakturácie upraviť). Svoju registráciu môžete úplne zrušiť, požiadať o zmenu údajov alebo sa odhlásiť z akejkoľvek marketingovej komunikácie z našej strany alebo zo strany vybraných tretích strán zaslaním e-mailu na info@woodmint.sk.

9.2        Máte právo požiadať nás, aby sme vaše osobné údaje nespracovávali na obchodné účely. Zvyčajne vás budeme informovať (pred zhromažďovaním vašich údajov), že chceme vaše údaje používať na tieto účely, alebo keď budeme mať v úmysle oznámiť vaše informácie akejkoľvek tretej strane na tieto účely. Môžete uplatniť svoje právo na zabránenie v takomto spracovaní zaškrtnutím určitých políčok na formulároch, ktoré používame na zisťovanie vašich údajov. Môžete tiež kedykoľvek uplatniť právo odoslaním e-mailu na info@woodmint.sk.

9.3        Máte právo na prístup k informáciám, ktoré sú o vás vedené. Vaše právo na prístup môže byť uplatnené v súlade s platnými zákonmi. Ak sú však žiadosti z vašej strany zjavne neopodstatnené, nadmerné alebo opakované, môžeme:

 1. a)        účtovať primeraný poplatok s ohľadom na administratívne náklady spojené s prijatím požadovaných opatrení; alebo
 2. b)       odmietnuť na žiadosť reagovať.

9.4        Pokiaľ máte pocit, že vaše údaje boli spracované protiprávne, kontaktujte nás na adrese info@woodmint.sk a my sa zaväzujeme k vyriešeniu problému. Máte právo podať sťažnosť na dozornom orgáne Úrad pre ochranu osobných údajov v Slovenskej republike.

9.5        Webové stránky môžu príležitostne obsahovať odkazy na webové stránky našich partnerských sietí, inzerentov a pridružené subjekty. Ak využijete odkaz na akúkoľvek z týchto webových stránok, pamätajte na to, že tieto webové stránky majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov, a že nemusíme prijať zodpovednosť alebo ručenie za tieto zásady. Prosíme, aby ste si pred zadaním akýchkoľvek osobných údajov na tieto webové stránky prečítali tieto zásady.

9.6        Informácie o vás spracovávame v súlade s týmto ustanovením 7 obchodných podmienok. Využívaním našej webovej stránky, prípadne uzatvorením zmluvy s týmto spracovávaním súhlasíte a zaručujete sa za to, že všetky vami poskytované údaje sú presné.

Prihlásenie
zabudnuté heslo
Nemáte ešte účet?Zaregistrujte sa.